shape

  • Ползване на библиотечни документи в читалните на УБ
  • Заемане на библиотечни документи за дома
  • Достъп до On-line бази данни
  • Справочно-библиографско и информационно обслужване
         -  в собствени бази данни
         -  във външни информационни източници.
  • Междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане – на читателите на библиотеката се предоставя възможността да ползват книги и статии от периодични издания от фондовете на други научни библиотеки в страната и чужбина.
  • Достъп до Интернет и електронна поща
  • Университетската библиотека предоставя фондовете си за  ползване и от библиотеките, включени в системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

       Работно време:
  • понеделник до петък от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17.00 часа
  • по време на сесии - и в събота от 9.00 до 13.00 часа.