shape

www.minedu.government.bg Министерство на образованието и науката
www.culture.government.bg – Министерство на културата
www.mlsp.government.bg - Министерство на труда и социалната политика
www.cl.bas.bg –Българска Академия на науките
www.inion.ru – Институт за научна информация по обществени науки на Руската академия на науките
www.slovo.bg  - Словото - българска култура и изкуство
www.artrussian.ru - Изкуство в Русия
www.liternet.bg - Специализиран портал ЛИТЕРАТУРНА МРЕЖА
www.socialninauki.com - Страница за обучението по история, география и философия
www.sfbg.us – Сайт за научна фантастика
www.pantheon.org/myth/ - Eнциклопедия на митологията
www.doaj.org – Безплатни пълнотекстови научни списания
http://free-fonts.com – Безплатни шрифтове
http://antivirus.start.bg - антивирусни програми, antivirus, онлайн сканиране за вируси, антивирусен софтуер, scan, Firewall, Antispam
http://news.netinfo.bg/
www.nytimes.com
www.nasa.gov
Някои интересни адреси
http://www.springerlink.com
може да се ползва само от компютри във университетската мрежа