shape

Директор: Милка Янкова
тел./ факс +359 32 261 427, ел.поща: myankova@uni-plovdiv.bg

4000 Пловдив  ул. Цар Асен № 24
Централна библиотека
Заемна служба
Диана Петкова, Нонка Мицева, Елиана Йованович
тел. +359 32 261 431, ел.поща: library@uni-plovdiv.bg
Междубиблиотечно заеманe
Лилия Дончева, тел. +359 32 261 458, ел.поща: lilijadoncheva@abv.bg
Комплектуване, обработка и каталози - книги
Лилия Дончева, тел. +359 32 261 458, ел.поща: lilijadoncheva@abv.bg
Красимира Маринова, ел.поща: krasi_m@mail.bg
Периодични и продължаващи издания
Валентина Тодорова, тел. +359 32 261 448, ел.поща: yulan@uni-plovdiv.bg
Обмен
ел.поща: exchange@uni-plovdiv.bg
Справочно-библиографско и информационно обслужване
София Владимирова, тел. +359 32 261 448,  ел.поща: biblio@uni-plovdiv.bg
Европейски документационен център
Валентина Тодорова,  тел. +359 32 261 448, ел.поща: edc@uni-plovdiv.bg
Юридическа библиотека
Славка Тошкова,  тел. +359 32 261 360
Икономическа библиотека
Лиляна Николова,  тел. +359 32 261 216

бул. „България” № 236
Библиотека по математика и информатика
Златомира Метанова, тел. +359 32 261 809, ел.поща: zmetanova@uni-plovdiv.bg
Педагогическа библиотека
Стефка Ковачева,  тел. +359 32 261 783
Библиотека „Западни филологии и американистика”
Тинка Вълева,  тел. +359 32 261 782,  ел.поща: tvaleva@uni-plovdiv.bg
Библиотека по новогръцки език, култура и литература
тел. +359 32 261 774