Шеста Национална Студентска Научна Конференция

baner

Относно конференцията

Шестата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”. Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от ПУ и други ВУЗ от страната да развият своето екологично и биологично мислене и да представят своите научни и научно-популярни разработки. Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование. Организирането и провеждането на вече шеста поредна конференция е възможно благодарение на инициативността и креативността на студенти от Биологическият факултет към ПУ“ Паисий Хилендарски“ и финансовата подкрепа на Студентски съвет.

Първо Съобщение!

Фотоизложба

picture1

По идея на организационният комитет, тази година за трети път успоредно с конференцията ще се проведе и фотоизложба под мотото „Екологията – начин на мислене и действие“. Във фотоизложбата могат да вземат участие само студенти и докторанти със собствени снимки, правени в България. Снимките трябва да са в посоченото тематично направление. Допуска се участие с до 6 снимки. Размерът на снимките трябва да бъде - ширина: 18 см и височина 13 см (цветни или черно-бели).