Шеста Национална Студентска Научна Конференция

baner

Публикуване

Пълният текст на научните разработки (до 10 страници, с таблици, фигури и литературният списък), на екологична тематика ще бъдат отпечатани в специализираното научно списание „Ecologia Balkanica” , ако те отговарят на изискванията на списанието и бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент, но е желателно разработката да бъде в съавторство с преподавател. Представянето на докладите е на български език, а публикуването в списанието задължително е на английски език, оформено според изискванията за автори на списанието. Конференцията ще се проведе в 15 аудитория в сградата на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Тодор Самодумов“ 2 (до Античния театър).