Е В Р О П Е Й С К И   Д Е Н   Н А   Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я


ПОД ФОРМАТА НА ТРУДОВА БОРСА С УЧАСТИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ
МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, ВИСШИ
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА


12 АПРИЛ 2016, ВТОРНИК, ОТ 10.00 ЧАСА
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА
БУЛ. МАРИЦА 57А


Пети академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“
Обява за набиране на доклади - 2016 г.


Институт за икономическа политика организира (ИИП) за пета поредна година
академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка
Петкова. Конкурсът, който е учреден по идея на проф. Андраш Инотай, почетен президент
на Института, и реализиран от 2012 г. досега с любезната финансова подкрепа на приятели
и партньори на ИИП, има за цел да подкрепя млади учени с интереси в областта на
международните финанси – сфера, в която приживе д-р Иванка Петкова работи активно в
професионален и академичен план.
В първата фаза на конкурса (с краен срок 31 май 2016 г.) кандидатите следва да
представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на
международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с
международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност
за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните
доклади ще бъдат разгледани отново от международната академична комисия, като
победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония в края
на месец ноември 2016 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази
година е както следва:
1-во място – 1 500 лв.
2-ро място – 1 000 лв.
3-то място – 750 лв.
Д-р Иванка Петкова е основател на Институт за икономическа
политика и председател на настоятелството му до 2011 г.;
дългогодишен преподавател в Техническия университет – София,
Университета за национално и световно стопанство и Висшето
училище по застраховане и финанси; автор на редица статии и
научни разработки в областта на финансовите пазари, банковото
дело и икономическата политика. В периода 1997-2001 г. д-р Петкова
е заместник-председател на Борда на директорите на Българската
фондова борса. В качеството си на посланик на Република България в Конфедерация
Швейцария в периода 2001 до 2004 г. има основен принос за премахването на визовите
ограничения, прилагани за български граждани в страната.
2
Условия за участие в академичния конкурс
Допустимост на кандидатите
 Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години.
 Участниците следва да изпратят по ел. поща сканирано копие от дипломата си за придобиване на научна степен „доктор“ или уверение от своя университет/научна институция, че са зачислени като докторанти. Тези документите следва да бъдат изпратени заедно с предложението за доклад.
Изисквания
 В първата фаза на селекционната процедура кандидатите представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси. Предложенията за доклади се изпращат до 31 май 2016 г., следва да са на тема по избор, да съдържат титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция, изследователска методология и литература.
 Документът следва да бъде изготвен на български и английски език като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.
 Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, чиито автори ще получат възможност за цялостно разписване на доклади в рамките на финалния етап на конкурса. ИИП ще уведоми персонално всички кандидати за решението на комисията кои предложения за доклади са одобрени за участие във финалния етап на конкурса, т.е. ще влезнат в надпревара за разпределение на наградния фонд на база на цялостно разписване на докладите.
 Финалните доклади следва да отговарят на следните условия: да бъдат изготвени на български и английски език с максимален обем 25 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space.
 Авторите следва да отделят особено внимание на цитирането в своите разработки (предложения за доклади и доклади) с цел избягване на съмнения за плагиатство. Всички разработки ще бъдат обект на проверка за плагиатство.
По преценка и след консултация с академичната комисия, Институт за икономическа политика си запазва правото да присъди единствено първо място или само първо и второ място.
3
График на академичния конкурс за 2016 г.
Срок
Фаза на конкурса
Пояснения
1 април 2016 г.
Официално начало на конкурса
Обявата се публикува на страницата на ИИП и в социалните медии. Информация се разпраща до български университети/ научни институции, сдружения и партньорски организации.
31 май 2016 г.
Краен срок за изпращане на предложенията за доклади и съпътстващите документи
Предложенията за докладите трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org на вниманието на Драгомир Белчев, финансов директор на ИИП.
24 юни 2016 г.
ИИП уведомява кандидатите за решението на комисията
След анонимен преглед на предложенията за доклади, ИИП информира всички кандидати за решението на комисията.
27 юни 2016 г.
ИИП обявява публично финалистите
Информацията се публикува на сайта на ИИП.
1 септември 2016 г.
Финалистите изпращат докладите си за междинен преглед
ИИП изпраща получените чернови на докладите на комисията за коментари и препоръки, насочени към подобряване качеството на финалните доклади.
20 септември 2016 г.
Изпращане на коментарите и препоръките до финалистите
След анонимен преглед от страна на комисията, ИИП изпраща коментарите и препоръките до авторите.
20 октомври 2016 г.
Предаване на финалните доклади
Финалните доклади трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org
14 ноември 2016 г.
Оценка на финалните доклади
Всеки член на комисия самостоятелно разглежда финалните доклади и ги оценява по единна методология.
21 ноември 2016 г.
Арбитраж на резултатите (при нужда)
При равен брой сумарни точки, получени от два или повече доклада, те се изпращат на арбитър, който решава окончателното разпределение на точките.
28 ноември –
2 декември 2016 г.
Церемония по награждаване в София
Публично представяне на докладите от финалистите, последвано от дискусия и обявяване на класирането.
4
Методология за оценяване
На всеки етап от конкурса предложенията за доклади, черновите и финалните доклади се преглеждат самостоятелно и анонимно от състава на академична комисия с международно участие. Всеки член на комисията може да постави максимум 26 точки на един кандидат според следните критерии:
Критерии за оценка
 Техническо съответствие – проверява се от ИИП преди изпращане до членовете на комисията (Да/Не);
 Придържане към тематичната област на конкурса – международни финанси (1-5 точки от всеки член на комисията);
 Аргументация на актуалността и значимостта на избраната тема (1-5 точки от всеки член на комисията);
 Изследователска концепция – формулиране на изследователски въпрос, цели, хипотеза и др. (1-5 точки от всеки член на комисията);
 Предложена методология – оценява се адекватността на избора, дали е реалистичен и изпълним, предлага ли иновативност (1-5 точки от всеки член на комисията);
 Литература – релевантност, адекватност и авторитетност на източниците (1-5 точки от всеки член на комисията);
 Цялостна оригиналност/академично достойнство (0-1 точка, която се предоставя по субективна преценка от всеки член на комисията).
Авторски права
След изричното съгласие от страна на авторите, Институт за икономическа политика си запазва правото да публикува докладите на финалистите в конкурса на своята интернет страница. След края на конкурса ИИП не предявява претенции за авторските права върху докладите. Те остават собственост единствено на техните автори. Забранява се всяко възпроизвеждане без изричното съгласие на авторите.

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2016

„Добра Кариера – Добър Живот”

Петнадесетото издание на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот” – най-големият форум за студентски стаж и кариера традиционно ще се проведе в 7 града. За тринадесети пътимаме възможността да реализираме събитието в Пловдив на 4 април 2016 г.

Организатор е JobTiger, а генерален спонсор е Нестле България.

Кога? 4 април 2016 г. от 10:00-18:00 ч.

Къде? Международен пловдивски панаир, Конгресен център

Елате на „Национални дни на кариерата” и:

  • Срещнете водещи компании от различни браншове, които предлагат своите стажантски програми и свободни позиции;
  • Натрупайте опит в общуването с работодатели и научете как да се представяте добре;
  • Запознайте се лично с хората, които избират новите служители на компанията;
  • Разберете какви знания и умения са ви необходими за бъдещата ви кариера;
  • Изберете най-подходящите стаж или работа за вас;
  • Участвайте в интересни дискусии. Регистрирайте се ТУК!

Включете се в предварителните срещи, където лично ще получите съвети как да се подготвите за „Национални дни на кариерата“ 2016: ТУК!

Вижте кои фирми ще участват на форума: http://national.careerdays.bg/bg/participants/plovdiv

За въпроси ни търсете на: http://careerdays.bg/contacts.php

Екипът на JobTiger

 

Стартира конкурсът за кариерни посланици на EPSO за България

Студентите и докторантите на ПУ „Паисий Хилендарски“ имат възможността да кандидатстват за кариерни посланници на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) за България за 2016г.

Ролята на кариерния посланник е да бъде контактно лице, което да информира своите състуденти относно възможностите за работа и стаж в европейските структури, процедурите за кандидатстване и областите, в които биха искали да се развиват.

Кандидатстването се извършва онлайн на тозиадрес, като крайният срок за подаване на документите е 1 април 2016г., 12:00 часа на обяд (брюкселско време).

Основните изисквания за участие в конкурса са:

- кандидатите да са граждани на ЕС,

- студенти или докторанти по време на своя мандат като кариерен посланик (септември 2016 / септември 2017), 

- да общуват отлично на български и английски език,

- да присъства на обучение, което ще се проведе през месец септември 2016 г. 

Избраният кандидат ще трябва да може да отделя минимум два часа седмично за изпълнението на тази роля и да организира информационни събития за своите състуденти.

Програмата не поставя ограничения по отношение на специалностите на кандидатите.

Повече информация за конкурса за кариерни посланици на EPSO за България, можете да намерите на тозиадрес.

Младежи без опит могат да станат изпълнителен директор на "Адеко" за един месец

Крайният срок за кандидатстване е до 14 април 2016 г.

                                                                                                            

Младежи от цяла България с малко или никакъв професионален опит имат възможност да станат изпълнителен директор на "Адеко България" за 1 месец, съобщиха от консултантската компания в областта на човешките ресурси.

Инициативата се провежда за трета поредна година в 50 държави по целия свят. Проектът е част от програмата Way to Work, която има за цел да намали младежката безработица, като предостави възможности за реализация чрез различни инициативи, обучения и стажантски профили.

В рамките на инициативата във всяка от участващите 50 държави ще бъде излъчен по един финалист, който ще започне едномесечен стаж като изпълнителен директор в местния офис на "Адеко" през юли 2016 г. Българският финалист ще работи под напътствията на изпълнителния директор на "Адеко България" Георги Георгиев. Освен старт в кариерата избраният кандидат ще получи и възнаграждение, което да подпомогне бъдещото му образование и развитие.

Ако се справи успешно с предизвикателството, българският изпълнителен директор за 1 месец ще има шанс да се състезава с избраните младежи от другите 49 страни за позицията на генерален директор на цялата група "Адеко". Победителят ще прекара месец септември 2016 г. в централата на компанията в Цюрих, Швейцария, където ще работи рамо до рамо с генералния директор на компанията Алан Дехейз и ще получи заплащане от 15 хил. евро.

Желаещите могат да кандидатстват за инициативата до 14 април 2016 г., като се регистират на сайта й. Там те трябва да попълнят своето CV, мотивационно писмо и няколко теста. Повече информация можете да намерите и на Facebook страницата на компанията.

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.