Медицински университет - Пловдив

обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една длъжност

"библиотекар" в Библиотечно-информационния център.Основни дейности: регистрация и библиотечно-информационно обслужване на български и чуждестранни студенти и преподаватели; каталогизация и аналитико-синтетична обработка на библиотечните документи; справочно-библиографска и информационна дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки, информационни технологии и компютърни науки, медицина и сродни науки, филология.
2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо.
3. Отлични дигитални умения - работа с MS Office, бази данни, Интернет платформи.
4. Отлични комуникационни умения.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Автобиография - европейски формат.
2. Мотивационно писмо.
3. Копие от диплома за висше образование, вкл. приложението.
4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на МУ - Пловдив на бул. "Васил Априлов" № 15А в срок до 03.05.2019 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани чрез електронна поща.

Телефони за справка в БИЦ: 032/602 522; 032/602 598.

Е Л А   И   Ч У Й   К А К   П Ъ Р В О Т О   Р А Б О Т Н О   М Я С Т О   М О Ж Е   Д А
О П Р Е Д Е Л И   П Ъ Т Я   Т И   К Ъ М   У С П Е Х А .
К А К   Д А   В З Е М Е Ш   П Р А В И Л Н О Т О   Р Е Ш Е Н И Е   И   Д А   Н А М Е Р И Ш
П О Д Х О Д Я Щ А Т А   Р А Б О Т А   З А   Т Е Б ?
Н А И С Т И Н А Л И   М О Ж Е   Д А   Р А Б О Т И Ш   Н Е   С А М О   З А   С М Е Т К И Т Е ,
А   И   З А   Р А З В И Т И Е Т О   С И ?
С В Е Т О С Л А В    Б Р А Й К О В ( Р Е Г И О Н А Л Е Н   М Е Н И Д Ж Ъ Р   Н А   60К
П Л О В Д И В ) Щ Е   В И   Р А З К А Ж Е   С В О Я Т А   И С Т О Р И Я   И   Щ Е
О Т Г О В О Р И   Н А   В А Ш И Т Е   В Ъ П Р О С И .   В   О Б С Ъ Ж Д А Н Е Т О   Щ Е   С Е
В К Л Ю Ч И    И   М И Х А Е Л А   А Т А Н А С О В А ( Б И З Н Е С   П А Р Т Н Ь О Р
Ч О В Е Ш К И   Р Е С У Р С И )
В Т О Р Н И К   9 - Т И   А П Р И Л   201 9 г .   В   1 7 :00ч .
З А С Е Д А Т Е Л Н А   З А Л А   " К О М П А С "
ОБРАЗОВАНИЕ + РАБОТА
= УСПЕХ
КАКВО   ИСКАШ   ДА   ТИ   ДАДЕ   ПЪРВОТО   РАБОТНО   МЯСТО -
ОПИТ,  ПАРИ,  НОВИ  ЗНАНИЯ,  НЕЩО  ДРУГО?

Office and HR assistant needed for our Lozen Nursery in Bulgaria.

                                                                                                                                                                        

Работа

Rosie Plants търси да назначи офис асистент.Ролята е в помощ на отдела Човешки ресурси както и на Финансовия отдел.

Позицията вклчюва oтлични организационни умения и способност за обработване на поверителна информация и конфидециалност.

Oтговорности

 • Подържане записите на работниците.
 • Актуализиране на базата данни човешките ресурси (напр. Нови служители, разделения, болнични и напускащи).
 • Помагане при подготовката на заплатите, предоставяне на необгодимите данни като отсъствия, бонуси и напускащи.
 • Изготвяне на документи за политиките и процедурите за човешки ресурси.
 • Обработване исканията на служителите и предоставяне на съответната информация.
 • Координиране на проекти за човешки ресурси, събрания и обучителни семинари.
 • Съдействие на рекрутера за побликуване на обяви и обработка на входящите Автобиографии.
 • Изготвяне на доклади и презентации за вътрешни комуникации.
 • Обясняване фирмените политики на новите служители.

Изисквания

 • Предишен опит в отдел за човешки ресурси.
 • Опит с MS Office приложения.
 • Отлични организационни умения
 • Умения за работа в екип.
 • Добро ниво на Англиски език- говорим и писмен.

Ние можем да предложим добро заплащане въз основа на вашият предишен опит и умения. Нашата компания търси мотивирани хора, който биха искали да научат и развият своите умения и професионален опит. Ние можем да предложим обучения, който да отговарят на вашите изисквания за кариерно развитие.

Начална дата- възможно най-скоро

Ако искате да кандидатсвате или за повече информация може да се свържете с нас на тел. 00359877024447, Facebook-Rosie Plants или да посетите офиса ни, който се намира близо до Пазарджик в село Лозен.

ЗАПОВЯДАЙТЕ

на среща-презентация и представяне на ЗАЕДНО В ЧАС в ПУ"Паисий Хилендарски", организирана със съдействието на Центъра за кариерно развитие към университета. Срещата е отворена за студенти от всички специалности, които имат интерес да научат повече за ЗАЕДНО В ЧАС и да работят за позитивна промяна в образователната система и обществото.

ТЕМА: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЕКИПИ с НАДЯ СЛАВОВА

26.03.2019 година (вторник)

зала КОМПАС

ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - РЕКТОРАТ

Delasport е международнa компания, специализирана в разработването и поддръжката на иновативен софтуер за спортни сайтове. Лидер в производството на онлайн платформи за спорт и казино, през 2011 г. компанията открива своя офис в България.

Към момента търсим да назначим млад и мотивиран човек, който да се присъедини към нашия нарастващ и динамичен екип на позицията – Оператор ключови клиенти.

Основни задължения:

-         Отговаря на въпроси и запитвания на клиентите чрез имейли и лайф чат

-         Обработва поръчки на клиентите

-         Управлява клиентски сметки, баланси и транзакции

-         Изготвя справки и доклади за работата си с клиентите и ги представя на прекия си ръководител.

-         Работи със специализирана програма и софтуер

-         Активно използва MS, Outlook, Excel, Word

Изисквания:

-         Студенти – редовна или задочна форма на обучение, с възможност за работа на смени (вкл. уикенд) и по график

-         Отлично владеене на Английски език – писмено и говоримо

-         Предишен опит на сходна позиция ще се счита за предимство

-         Отлична компютърна грамотност

-         Комуникационни умения

-         Умение за приоритизиране на задачите и времето

-         Прецизност и внимание към детайлите

-         Изградени умения за работа в екип

Ние предлагаме:

-         Встъпителна обучителна програма

-         Работа в приятелска среда, предизвикателни задачи, насочени към подобряване на работата ви

-         Работа в международна компания и възможности за развитие

-         Мотивиращо заплащане и добър социален пакет

-         Happy Hours с безплатна храна и напитки

-         Чудесно местоположение на офисът - в непосредствена близост до Mall Plovdiv

Ако си търсиш нова и интересна работа, отговаряш на изискванията и нашето предложение представлява интерес за теб, изпрати ни своето CV на английски език на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се обади на 0894 385 605.

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.