Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП) организира младежки семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, който ще се проведе в периода 24 - 26 ноември 2017 г.  в гр. Велико Търново.

Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение на студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да развие техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.

По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като:

• Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
• Как да структурираме и финансираме предприемаческата си идея?
• Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?

Участието в семинара е безплатно за всички участници – организаторите покриват разходите за настаняване, изхранване и обучителни материали. Избраните участници следва единствено да организират и покрият разходите си за транспорт до Велико Търново.

Формулярът за кандидатстване може да бъде попълнен на този линк до 24:00 часа на 15 ноември 2017 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща най-късно до 17 ноември 2017 г.

Линк към обявата на страницата на Институт за икономическа политика.

Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107


КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА
„Кариера за нова ERA” се организира в рамките на Кариерни дни, които за пръв път тази година се провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия за кариерно развитие на магистри и докторанти.
В България, организатор на събитията е Координационен център на EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на мрежата в Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна и се провеждат под патронажа на Министерство на образованието и науката, в партньорство с Кариерен център към Стопански факултет на СУ, Британски съвет, Нов български университет, Фондация „Институт за технологии и развитие“, Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация за управление на хора, Pensoft Publishers и СиБанк.
В рамките на „Кариера за нова ERA” ще:
 срещнете водещи компании и агенции за човешки ресурси
 посетите полезни обучителни семинари като всички участвали ще получат Certificate of Attendance
 научите за европейската мрежа EURAXESS
Рамка на програмата
През целия ден ще можете да посетите информационните щандове на:
 EURAXESS Портал
Вход към професионална реализация в бизнеса и академията в повече от 40 държави в и извън Европа. Актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии.
 Фирми и агенции за човешки ресурси
Възможност за среща с компаниите-участници в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Русе
Обучителни семинари:
 Успешното CV
Кои са различните видове СV и кога какъв тип да използваме? Кои са специфичните изисквания в различните държави? Кое се цени в бизнеса и кое в академичните среди?
 Лидер? Кой? Аз?
Каква е разликата между лично и организационно лидерство и между организационен мениджмънт и лидерство? Кога един лидер е пълноспектърен?
 Успешният бизнес днес
Какво прави един бизнес успешен днес? Какви са тенденциите за развитие на успешен бизнес в 21-ви век? Какво означава пълноспектърна организация?
 Кариера в 21-ви век
Как да разграничаваме значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие? Как да увеличим въздействието и приноса на работата ни? Кои са уменията, необходими днес за осъществяване на въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции?
Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107
 Научно кафене
Какво е междусекторна мобилност? Какво предлагат дейностите “Мария Склодовска-Кюри” - един от най-важните инструменти на Европейската комисия за подкрепа на кариерното развитие на учените.
 Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех.
Местата за участие в семинарите са ограничени, моля регистрирайте се на: https://eracareerday.euraxess.bg/bg/node/16
Очакваме ви на:
 18 октомври 2017 - София, СУ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат
24. октомври 2017 - ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 6, СТАРИЯ ГРАД Пловдив,
 26 октомври 2017 - Стара Загора, Тракийски университет
 30 октомври 2017 - Варна, х-л "Голдън Тюлип"
 31 октомври 2017- Русе, РУ „Ангел Кънчев“
За допълнителна информация и регистрация за участие в семинарите, посетете: https://eracareerday.euraxess.bg
и
Facebook страница: https://www.facebook.com/KarieraZaNovaEra/
Портала EURAXESS България: www.euraxess.bg
LinkedIn EURAXESS България: euraxess-bulgaria
Twitter EURAXESS България: @EuraxessBG
Програма за Пловдив
24. октомври 2017
ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 6, СТАРИЯ ГРАД
10:00 – 11:00
Откриване
Лидер? Кой? Аз?
Антон Младенов, Еудемония Сълушънс
Стелиана Кемчева, Еудемония Сълушънс
Представяне на присъстващите фирми
11:00 – 11:15
Кафе пауза
11:15 – 12:00
Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех Гледната точка на присъстващите фирми: Център по растителна системна биология и биотехнология, Галерия „Анастас“, фирми от секторите ИКТ, аутсорсинг, туризъм, преводачески агенции, школи по езици и др.
12:00 – 13:00
Обяд
Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107
13:00 - 14:00
Успешният бизнес днес
Антон Младенов, Еудемония Сълушънс
Стелиана Кемчева, Еудемония Сълушънс
14:00 – 15:00
Научно кафене
Модератори:
Антоанета Матеева, НКЛ Мария Склодовска-Кюри
доц. Атанас Костадинов, ТУ-София, филиал Пловдив
проф. д-р Галина Яхубян, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
15:00 – 15:30
Кафе пауза
15:30 – 16:30
Успешното CV
Дорина Кабакчиева, УНСС
16:30 – 17:30
Кариера в 21 век
Антон Младенов, Еудемония Сълушънс

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ФОРУМА?

Ако сте работодател:
 • За да се срещнете с най-амбициозните студенти, търсещи развитие в посочените сектори;
 • За да представите предимствата на свободните позиции и стажантски програми, които предлагате;
 • За да селектирате потенциални кандидати за тези позиции.
Ако сте студент:
 • За да се срещнете с компаниите-лидери в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг;
 • За да откриете всички стажантски програми и свободни позиции от съответните сектори, събрани на едно място;
 • За да осъществите пряк контакт с компаниите, пропускайки дългия процес по подбор на персонал.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА „ДНИ НА КАРИЕРАТА” 2017?

 • Провеждат се срещи и разговори между търсещи работа и работодатели;
 • Организират се практически работилници: презентации, демонстрации, казуси и т.н.;
 • Най-активните участници получават награди от специалната ни томбола.

КОЙ ПРИСЪСТВА?

 • Фирми-работодатели от секторите ИТ, Комуникации, Телекомуникационна и Компютърна техника, ВРО и Call центрове;
 • Агенции за подбор на персонал, набиращи специалисти в съответните сектори;
 • Студенти, млади специалисти, търсещи кариерно развитие в областта на информационните технологии и телекомуникациите.

КОГА И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ „ДНИ НА КАРИЕРАТА” 2017?

 • Дата: 16 октомври 2017 г.
 • Място: Пловдивски Панаир, Конгресен Център;
 • Начало: 10:00 ч.
 • Край: 16:00 ч.

Конкурсът ПРОМЯНАТА 2017/2018 е отворен за кандидатстване до 18 юли!
За четвърта поредна година фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг
Груп търсим човека с предприемачески дух и силна мотивация, който е намерил решение как
да постигне ПРОМЯНАТА в живота на възможно най-много деца!
Кандидатства се лесно чрез нашия онлайн формуляр на www.nova.bg/promyanata!
Конкурсът е отворен и за физически лица, а за юридическите лица няма изискване за опреде-
лен брой години дейност или обем управлявани средства.
Награден фонд на ПРОМЯНАТА - 60 000 лв!
Eдин абсолютен победител и четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора
на ПРОМЯНАТА за една година. Той включва:
1) Финансова подкрепа: ПРОМЯНАТА ще осигури начален капитал от 30 000 лв. за абсо-
лютния победител и по 15 000 лв. за двамата финалисти с най-много гласове от онлайн гласу-
ването.
2) Професионални съвети и насоки: Победителят и финалистите ще получат менторство,
обучения, консултации и инструменти за стратегическо планиране, измерване на социални
ефект и ефективно лидерство.
3) Достъп до нашата мрежа: ПРОМЯНАТА ще свърже петимата финалисти с корпоративни
партньори и глобална общност от социални предприемачи в 18 държави на 3 континента.
4) Медийно отразяване: Петимата финалисти ще бъдат популяризирани през широката
мрежа от медийни канали на Нова Броудкастинг Груп.
Акселератор на ПРОМЯНАТА:
Като част от процеса на селекция най-добрите 10 кандидати в конкурса ще бъдат поканени
в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат безплатни обучения и индивидуални консул-
тации, чиято пазарна стойност е 2000 лв. на човек! Акселераторът ще им помогне да развият
своя бизнес план, да подобрят цялостно своя проект и планирането на неговия социален ефект.
Участниците в него стават част от селектирана общност от изключителни социални предпри-
емачи!
График на конкурса ПРОМЯНАТА 2017/2018
Изборът на победителя и финалистите в ПРОМЯНАТА 2017/2018 ще приключи през февру-
ари 2018 г. и ще премине през няколко етапа. Етапите на оценка, сроковете и формалните
изисквания са подробно описани в Общите условия на конкурса. Молим да ги прочете внима-
телно!
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп,
която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да по-
добри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприе-
мачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще
на българските деца.
За повече информация: www.nova.bg/promyanata; www.fb.com/promyanata.bg
За въпроси: Пламена Димитрова (моб. 0899 08 99 44, e-mail: plamena.dimitrova@reachforchange.
org)

ДЕН НА КАРИЕРАТА

Организиран от

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

и

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

при ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

10 МАЙ 2017 г. – 10:30 часа

ПЛОВДИВ, Нова Сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“

БЕЗ ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ!

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24 Студентски Съвет и

бул.“България“ № 236 Университетски център за кариерно развитие

 

Телефон: 032/ 261 806

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Заявки се приемат  до  09.05.2017 г.  

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.