Ако все още търсите своя професионален път след университета, ако искате да работите както за себе си, така и за обществото, ако се интересувате от проблемите на образованието и имате желание да помогнете за тяхното решаване, заповядайте на 7 март на информационна сесия на фондация "Заедно в час" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". На събитиeтo ще можете да научите повече за програмата за лидерско развитие на "Заедно в час" и за това как всеки от нас може да допринесе за положителна промяна в образователния сектор. Информационната сесия се организира със съдействието на Кариерния център на университета.

Дата и час: 7 март; 13:00 ч.

Място: Ректорат, зала "Компас"

"Заедно в час" е неправителствена организация, чиято мисия е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите му. Фондацията е част от международната мрежа Teach for All, чийто подход успешно се прилага в повече от 40 други държави на шест континента.

Участниците в програма "Заедно в час" преподават минимум две години на ученици в български училища, като развиват и своите професионални и личностни умения. Възпитаници на програмата се реализират като преподаватели и училищни лидери, както и в сферите на социалното предприемачество и образователните политики на регионално и национално ниво. За кандидатстване в програмата не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”.

Уважаеми дами и господа,

Скъпи студенти,

Имаме удоволствието да ви поканим утре, 3 ноември, от 10.00 ч., в сградата на Младежки център – Пловдив (на Гребната база), на кръгла маса за представяне на приоритетите за предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с акцент върху промотирането на алтернативната градска мобилност. Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кмета на Пловдив инж. Иван Тотев и зам. – областния управител Димитър Керин.

След края на кръглата маса ще има тематична викторина и промо велообиколка на Гребната база с много награди.

Събитията са част от инициативата на МРРБ „Ден на алтернативната градска мобилност“. Те се осъществяват в партньорство с общината и областната управа в Пловдив в изпълнение на основния приоритет на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз - „Насърчаване на ефективното партньорство – заедно можем повече в ЕС“.

Целта на инициативата е да постави в центъра на общественото обсъждане темата за градската мобилност като интегрална част от европейския въпрос за развитието на интелигентни градове, пряко свързан с повишаването на качеството на живот, включването на градовете, здравето на гражданите и опазването на околната среда. Тя кореспондира с приоритетите на МРРБ в рамките на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС в областта на градското развитие - проследяване на изпълнението на Градския дневен ред на ЕС и на дейностите по партньорства в рамките на Пакта от Амстердам, които задават общоевропейски принципи за планиране и развитие на градските зони.

 

Очакваме ви!

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП) организира младежки семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, който ще се проведе в периода 24 - 26 ноември 2017 г.  в гр. Велико Търново.

Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение на студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да развие техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.

По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като:

• Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
• Как да структурираме и финансираме предприемаческата си идея?
• Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?

Участието в семинара е безплатно за всички участници – организаторите покриват разходите за настаняване, изхранване и обучителни материали. Избраните участници следва единствено да организират и покрият разходите си за транспорт до Велико Търново.

Формулярът за кандидатстване може да бъде попълнен на този линк до 24:00 часа на 15 ноември 2017 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща най-късно до 17 ноември 2017 г.

Линк към обявата на страницата на Институт за икономическа политика.

Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107


КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА
„Кариера за нова ERA” се организира в рамките на Кариерни дни, които за пръв път тази година се провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия за кариерно развитие на магистри и докторанти.
В България, организатор на събитията е Координационен център на EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на мрежата в Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна и се провеждат под патронажа на Министерство на образованието и науката, в партньорство с Кариерен център към Стопански факултет на СУ, Британски съвет, Нов български университет, Фондация „Институт за технологии и развитие“, Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация за управление на хора, Pensoft Publishers и СиБанк.
В рамките на „Кариера за нова ERA” ще:
 срещнете водещи компании и агенции за човешки ресурси
 посетите полезни обучителни семинари като всички участвали ще получат Certificate of Attendance
 научите за европейската мрежа EURAXESS
Рамка на програмата
През целия ден ще можете да посетите информационните щандове на:
 EURAXESS Портал
Вход към професионална реализация в бизнеса и академията в повече от 40 държави в и извън Европа. Актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии.
 Фирми и агенции за човешки ресурси
Възможност за среща с компаниите-участници в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Русе
Обучителни семинари:
 Успешното CV
Кои са различните видове СV и кога какъв тип да използваме? Кои са специфичните изисквания в различните държави? Кое се цени в бизнеса и кое в академичните среди?
 Лидер? Кой? Аз?
Каква е разликата между лично и организационно лидерство и между организационен мениджмънт и лидерство? Кога един лидер е пълноспектърен?
 Успешният бизнес днес
Какво прави един бизнес успешен днес? Какви са тенденциите за развитие на успешен бизнес в 21-ви век? Какво означава пълноспектърна организация?
 Кариера в 21-ви век
Как да разграничаваме значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие? Как да увеличим въздействието и приноса на работата ни? Кои са уменията, необходими днес за осъществяване на въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции?
Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107
 Научно кафене
Какво е междусекторна мобилност? Какво предлагат дейностите “Мария Склодовска-Кюри” - един от най-важните инструменти на Европейската комисия за подкрепа на кариерното развитие на учените.
 Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех.
Местата за участие в семинарите са ограничени, моля регистрирайте се на: https://eracareerday.euraxess.bg/bg/node/16
Очакваме ви на:
 18 октомври 2017 - София, СУ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат
24. октомври 2017 - ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 6, СТАРИЯ ГРАД Пловдив,
 26 октомври 2017 - Стара Загора, Тракийски университет
 30 октомври 2017 - Варна, х-л "Голдън Тюлип"
 31 октомври 2017- Русе, РУ „Ангел Кънчев“
За допълнителна информация и регистрация за участие в семинарите, посетете: https://eracareerday.euraxess.bg
и
Facebook страница: https://www.facebook.com/KarieraZaNovaEra/
Портала EURAXESS България: www.euraxess.bg
LinkedIn EURAXESS България: euraxess-bulgaria
Twitter EURAXESS България: @EuraxessBG
Програма за Пловдив
24. октомври 2017
ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 6, СТАРИЯ ГРАД
10:00 – 11:00
Откриване
Лидер? Кой? Аз?
Антон Младенов, Еудемония Сълушънс
Стелиана Кемчева, Еудемония Сълушънс
Представяне на присъстващите фирми
11:00 – 11:15
Кафе пауза
11:15 – 12:00
Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех Гледната точка на присъстващите фирми: Център по растителна системна биология и биотехнология, Галерия „Анастас“, фирми от секторите ИКТ, аутсорсинг, туризъм, преводачески агенции, школи по езици и др.
12:00 – 13:00
Обяд
Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107
13:00 - 14:00
Успешният бизнес днес
Антон Младенов, Еудемония Сълушънс
Стелиана Кемчева, Еудемония Сълушънс
14:00 – 15:00
Научно кафене
Модератори:
Антоанета Матеева, НКЛ Мария Склодовска-Кюри
доц. Атанас Костадинов, ТУ-София, филиал Пловдив
проф. д-р Галина Яхубян, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
15:00 – 15:30
Кафе пауза
15:30 – 16:30
Успешното CV
Дорина Кабакчиева, УНСС
16:30 – 17:30
Кариера в 21 век
Антон Младенов, Еудемония Сълушънс

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ФОРУМА?

Ако сте работодател:
 • За да се срещнете с най-амбициозните студенти, търсещи развитие в посочените сектори;
 • За да представите предимствата на свободните позиции и стажантски програми, които предлагате;
 • За да селектирате потенциални кандидати за тези позиции.
Ако сте студент:
 • За да се срещнете с компаниите-лидери в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг;
 • За да откриете всички стажантски програми и свободни позиции от съответните сектори, събрани на едно място;
 • За да осъществите пряк контакт с компаниите, пропускайки дългия процес по подбор на персонал.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА „ДНИ НА КАРИЕРАТА” 2017?

 • Провеждат се срещи и разговори между търсещи работа и работодатели;
 • Организират се практически работилници: презентации, демонстрации, казуси и т.н.;
 • Най-активните участници получават награди от специалната ни томбола.

КОЙ ПРИСЪСТВА?

 • Фирми-работодатели от секторите ИТ, Комуникации, Телекомуникационна и Компютърна техника, ВРО и Call центрове;
 • Агенции за подбор на персонал, набиращи специалисти в съответните сектори;
 • Студенти, млади специалисти, търсещи кариерно развитие в областта на информационните технологии и телекомуникациите.

КОГА И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ „ДНИ НА КАРИЕРАТА” 2017?

 • Дата: 16 октомври 2017 г.
 • Място: Пловдивски Панаир, Конгресен Център;
 • Начало: 10:00 ч.
 • Край: 16:00 ч.
   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.