# Дата на публикуване Длъжност Работодател Информация
1 2016-03-29 11:27:43 СТАЖАНТ В ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОДАЖБИ Смарт Органик АД Виж
2 2016-03-29 11:27:06 СЛУЖИТЕЛ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ Смарт Органик АД Виж
3 2016-03-29 11:08:51 СПЕЦИАЛИСТ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОДАЖБИ WOODENSPOON Виж
4 2016-03-23 10:12:25 ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА към 21.03.2016 г. ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА Виж
5 2016-03-22 12:44:58 Шофьор над 12 тона “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
6 2016-03-22 12:44:15 Шофьор на Самолетообслужваща техника “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
7 2016-03-22 12:41:33 Техник електрически системи “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
8 2016-03-22 12:39:28 Рентгенов оператор “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
9 2016-03-22 12:37:32 Работник ПЛПС “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
10 2016-03-22 12:36:34 Шофьор на цистерна над 12 тона “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
11 2016-03-22 12:35:47 Чистач въздухоплавателно средство “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
12 2016-03-22 12:34:59 Служител гише регистрация на пътници и багажи “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
13 2016-03-22 12:34:02 Организатор ВИП “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
14 2016-03-22 12:32:53 Оператор зареждане с гориво “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
15 2016-03-22 12:32:09 Лаборант “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
16 2016-03-22 12:31:27 Контрольор по затоварване / Координатор наземно обслужване “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
17 2016-03-22 12:30:22 Координатор наземно обслужване/Авиотехник “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
18 2016-03-22 12:29:17 Контрольор диви животни и птици “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
19 2016-03-22 12:25:42 Специалист, компютърни мрежи и системи “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Виж
20 2016-03-22 12:17:41 Written Customer Support for Online Games PURPLEBEARD Виж
   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.